Osobní přístup profesionálů
českyenglish
Pobočka: Brno

Aktuality

3.3.2016 V době extrémně levných hypoték chystá vláda nový program zvýhodněných půjček

více informací

26.2.2016 NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE

více informací

17.1.2016 Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali o změnách, které nabyly platnosti k datu 1. 1. 2016.

více informací

Úroky z vratné kauce

5.1.2016

Rozhodli jste si pronajmout byt a majitel po Vás vyžaduje kauci? Podle Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1.1.2014, máte nárok v případě ukončení smlouvy na vrácení této kauce i s úroky!

Tento nový zákoník změnil úpravu kauce, neboli jistoty, která bývá požadovaná pronajímateli při uzavírání nájemních smluv. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. Konkrétní výši úroku zákon ovšem nestanovuje. Přesná výše úroků se obvykle odvozuje od sazby úroku, která je požadovaná bankou v místě bydliště nebo v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.

Úrok z jistoty je zákonný nárok nájemce, který nelze smluvně vyloučit. Vzhledem ke skutečnosti, že velmi často není nájemcem požadován, do smluv se tento nárok většinou neuvádí. Pokud by nicméně nájemce na jeho vyplacení trval, zákon je v tomto na jeho straně.

V případě, že je sazba úroku ideálně napsaná již ve smlouvě, ze zákona nesmí být nula. Pokud na to nájemník přistoupí, její výše ovšem může být již od půl procenta.

Nová pravidla pro údržbu a opravy bytů

11.11.2015

Od ledna 2016 začal platit nový občanský zákoník, který nájemníkům určí nová pravidla pro údržbu a opravy bytů. V novém nařízení, které bylo právě před pár dny schváleno, ovšem naleznete bližší upřesnění s podrobným seznamem konkrétních oprav.

Od ledna 2016 začal platit nový občanský zákoník, který nájemníkům určí nová pravidla pro údržbu a opravy bytů. V novém nařízení, které bylo právě před pár dny schváleno, ovšem naleznete bližší upřesnění s podrobným seznamem konkrétních oprav. 

Také se zde dozvíte maximální limit ročních výdajů pro nájemníky. Podle nového stanovení je možné, aby si pronajímatel a nájemce sjednali menší rozsah těchto povinností, popřípadě se také mohou dohodnout na tom, že se nájemce na údržbě a drobných opravách nebude podílet vůbec. V žádném případě se ovšem nelze dohodnout na větším rozsahu povinností.

Do běžné údržby, kterou tedy muset nájemce nově plnit, patří udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání. Jedná se například o opravu omítek, malování, tapetování, čištění podlah i krytin, čištění zanesených vodovodních odpadů apod. Povinností nájemce také bude platit pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, apod. Zajišťovat také nájemce bude prohlídky a údržbu sprch nebo sporáků, prohlídky a čištění bytových kotlů i kamen. Opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení ovšem bude hradit majitel bytu.

Do seznamu věcí, které nájemník bude hradit také, mimo jiné patří např. výměna žárovek, opravy zvonků, prahů, jednotlivých částí dveří a oken včetně kování a klik. Platit má také opravy a certifikace bytových měřidel, podle nichž se v domě počítají náklady na vytápění nebo spotřebu vody. Kromě konkrétně vyjmenovaných činností se do drobných oprav budou počítat i další opravy nepřesahující částku tisíc korun.

Součástí vládního předpisu je ale také pojistka, která pronajímatelům zabraňuje přenášení oprav dlouhodobě zanedbaných bytů. Součet nákladů za drobné opravy totiž nesmí přesáhnout částku 100 korun na metr čtvereční podlahové plochy bytu za kalendářní rok. Do této plochy se kromě bytu počítají prostory, které nájemce užívá výhradně. Sklepní prostory, balkony či lodžie se započítávají pouze jednou polovinou.
Odkaz na článek naleznete ZDE

Daň z nabytí nemovitosti – nově platí kupující

Ve středu 5. října 2015 vláda schválila návrh zákona, podle kterého bude daň z nabytí nemovitosti nově platit kupující. Doposud přitom daň odváděl převodce. Tato novela by měla především ulehčit zdlouhavé administrativě. Například při neuhrazení uložené daně se lépe řeší spor s vlastníkem nemovitosti, kterým je v tu chvíli kupující. Navíc v případě exekuce, vydržení či vyvlastnění je stejně plátcem daně kupující.
Odkaz na článek naleznete ZDE

Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu!

1.10.2015

Od 1. 4. 2015 došlo obecně ke zpřísnění podmínek pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Řízení o odnětí zahájená před 1. 4. 2015 se dokončí podle původní právní úpravy. Platná stavební povolení vydaná před 1. 4. 2015 jsou platná i nadále.

 

 

K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (např. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností). Záměr, který vyžaduje odnětí, nelze povolit bez tohoto souhlasu, s výjimkou některých případů. Souhlasu například není třeba:

- v zastavěném území pro

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo

2. stavbu pro bydlení nebo veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha

 

 

 

 

K vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba podat žádost se všemi náležitostmi a přílohami dle zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu.

 

Pád hypotečních sazeb se zastavil

15.6.2015

Pád hypotečních sazeb se zastavil

Nepřerušovaný 17měsíční pokles hypotečních sazeb skončil, jak vyplývá z aktuálních dat makléřské společnosti Golem Finance. Hodnota indexu průměrných nabídkových sazeb v květnu zakotvila na 2,15 %. Přichází obrat ve vývoji úrokových sazeb hypoték a budou hypotéky zdražovat? Více naleznete ZDE.
 

Hypotéky jdou na dračku. Banky v dubnu rozpůjčovaly o třetinu více než loni

15.6.2015

 

Hypotéky jdou na dračku. Banky v dubnu rozpůjčovaly o třetinu více než loni

Počty i objemy sjednaných hypotečních úvěrů rostou meziročně o desítky procent a hravě překonávají dosavadní maxima z období před hypoteční krizí. Celkem banky v dubnu rozpůjčovaly 16 miliard korun a stavební spořitelny přidaly necelé 4 miliardy. Při tomto tempu banky letos sjednají úvěry za více než 200 mld. Kč. Více Informací naleznete ZDE
 

Kupujete nemovitost v Chorvatsku? Máme pro Vás důležité informace!

27.4.2015

Občané všech zemí EU mohou nakupovat nemovitosti v Chorvatsku.

 

Od února 2009 platí v Chorvatsku zákon o vlastnictví nemovitostí umožňující občanům všech zemí EU nakupovat nemovitosti v Chorvatsku se stejnými právy, které má občan Chorvatska. Znamená to, že občané Evropské unie mohou kupovat nemovitosti v Chorvatsku do vlastnictví na své jméno, jako fyzická osoba, bez nutnosti zřizovat si povolení od ministerstva, nebo zakládat právnickou osobu, jak tomu bylo dříve. Výjimkou jsou pouze vodní plochy, zemědělské a lesní půdy, které cizinec koupit nemůže. Nemovitosti může kupovat i česká právnická osoba.

V Chorvatsku to funguje následovně. Když platíte cenu reality v Chorvatsku prodávající musí podepsat i ověřit dokumenty, které potvrzují, že obdržel platbu (clausule intabulandi). S tímto dokumentem i originálem kupní smlouvy advokát může hned jít na katastr i zažádat o výpis vlastnictví. Doba, která je potřebná k tomuto výpisu – se mění a často záleží na ročním období, kdy podáte žádost i na katastrální oddělení, který řeší vaší žádost. Důvodem je to, že některé úřady mají více práce než ostatní, a některé z nich jsou jen špatně organizovány.

Po předání žádosti – od advokáta, katastr upisuje vaše jméno do katastrálních knih, i na internet. To znamená, že jste koupili nemovitost a splnili jste povinnosti, které vyplívají ze smlouvy, že jste majitelem nemovitosti a čekáte na služební zápis svého jména do majetkového listu, jakož majitele nemovitosti. Tento výpis je ve všech dokumentech spojených s vlastnictvím majetku a nikdo to nemůže vymazat nebo obejít bez povolení všech zahrnutých stran. V Chorvatsku se tomuto říká 'aktivní plomba'. Až katastr dokončí registraci a vaše jméno se objeví na majetkové listině 'aktivní plomba' se vymaže.

Nejdůležitějším pro zákazníka je, že každý, kdo se zabývá vlastnickým právem k nemovitosti, může vidět, že předchozí majitel je již nevlastní. Tím se vyhnete všem nástrahám, které by jinak mohly nastat kvůli zpoždění při záznamu vlastnického práva, která jsou běžná v mladých realitních trzích.

 

Vlastnictví bytové jednotky (etážové vlastnictví)

Obdobou českého vlastnictví bytové jednotky v Chorvatsku je tzv. etážové vlastnictví. Etážové vlastnictví se zapisuje do zemské knihy jako samostatná položka k příslušnému pozemku, na kterém se bytová jednotka nachází. Etážové vlastnictví nemá žádné vlastnické povinnosti vůči ostatním vlastníkům jednotek. V Chorvatsku neexistuje zákonná povinnost zřízení společenství vlastníků jednotek. Starost o bytový dům a pozemek k němu patřící je tedy pouze na vůli a dohodě vlastníků bytových jednotek. V Chorvatsku dále nově existuje zákonná povinnost vůči vlastníkům bytových jednotek jmenovat správce nemovitosti, který zároveň bude spravovat úschovu fondu oprav (pričuva). Zákon stanovuje i nejnižší výši příspěvku do fondu oprav, která činí 1,53 Kn (cca 5,20 Kč) měsíčně za metr čtvereční jednotky.

 

Ideální spoluvlastnictví

V případě ideálního spoluvlastnictví nemovitosti bez etážového určení vlastnictví, spoluvlastník nemovitosti nemá zákonné přednostní právo ke koupi spoluvlastnického podílů jiného spolumajitele, pokud se spolumajitelé v nabývacím titulu k tomuto přednostnímu právu sami nezavázali.

 

Zemská kniha/Katastr nemovitostí

V Chorvatsku je zápis vlastnictví veden ve dvou evidencích, a to v zemské knize a v katastru nemovitostí. Zemskou knihu vede Ministerstvo spravedlnosti a je jediné rozhodující v případě určení a evidence vlastnictví nemovitosti. Katastr má pouze informační charakter a stará se o grafické určení polohy nemovitostí.

 

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti ze zákona platí kupující a zpravidla nikde u nemovitostí v Chorvatsku není zahrnuta v kupní ceně. Daň zpravidla činí 5% z kupní ceny. Kupující a notář či advokát, zpracovávající kupní smlouvu, mají povinnost předat jeden originál kupní smlouvy příslušnému daňovému úřadu. Daňový úřad na základě informací o nemovitosti a ceně v kupní smlouvě posoudí kupní cenu a v případě, že cena dle názoru daňového úřadu nebude pod úrovní tržní ceny, vyčíslí daň z kupní ceny a vyzve kupujícího k uhrazení daně. V případě, že daňový úřad shledá, že kupní cena může být pod úrovní tržní hodnoty nemovitosti, vyzve kupujícího ke zpřístupnění nemovitosti pro svého znalce a ten pak určí cenu podle které daňový úřad vyčíslí daň z převodu nemovitosti. K výzvě daňového úřadu k uhrazení daně z převodu nemovitostí dochází zpravidla do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující ani prodávající v tomto procesu nemají povinnost vypracovávat žádné znalecké posudky jako je tomu v České republice, tím odpadají náklady pro znalečné při pořízení nemovitosti.

 

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se v Chorvatsku týká pouze rekreačních a komerčních nemovitostí. Nemovitostí určených k bydlení se tato daň netýká. Veškeré nemovitosti, které jsou určené v k bydlení, i přesto, že je budete používat pouze k rekreaci, stále nemovitostmi k bydlení zůstanou a daň z nemovitosti se jich netýká. Neexistuje povinnost, že by v objektu k bydlení musel být alespoň někdo trvale přihlášen. To, že nemovitost nemá žádného hlášeného trvalého obyvatele, nemění charakter nemovitosti k bydlení.

 

Inženýrské sítě

Připojení na elektřinu je možné zpravidla ve všech lokalitách, v některých lokalitách je možné připojení na elektřinu kabelem nataženým vzduchem a tím se snižují náklady na přípojku elektřiny pod zemí. V Chorvatsku existuje pouze jediný dodavatel elektřiny HEP (Hrvatska Elektroprivreda). Připojení na veřejný vodovod s pitnou vodou je dostupné na pobřeží zpravidla ve všech lokalitách, avšak v některých lokalitách na ostrovech veřejný vodovod ještě není zaveden. Rozvody kanalizace jsou k dispozici pouze ve větších městech. V menších městech majitelé nemovitostí musí zřizovat vlastní jímky. Veřejný rozvod plynu v pobřežních částech Chorvatska je k dispozici pouze ve větších městech severní části Jadranského pobřeží, například v Pule nebo Rijece. Podstatný podíl nemovitostí v Chorvatsku nemá vůbec řešené ústřední vytápění. Díky podnebí a poměrně krátkým obdobím chladnějších dnů jsou nejčastějším řešením vytápění elektrické přímotopy, případně klimatizace.

 

Snažíme se pomáhat všude, kde je potřeba

24.3.2015

Firemní dobrovolnictví Natmal s.r.o. a Pestrá klubovna

Firma Natmal s.r.o. se zúčastnila projektu "Lavina dobrovolnictví" pod záštitou neziskové organizace Ratolest Brno. Na tento projekt firma uvolnila své zaměstnance, kteří pomohli vymalovat prostory Pestré klubovně. Jejím posláním je zlepšení kvality života dětí a mládeže pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí a zažívající nepříznivé životní situace. Ceníme si poděkování, které nám přišlo od vedoucí Pestré klubovny.


Naše tipy

Napište nám

Máte zájem o podrobnější informace, které jste v nabídce nenašli?
Vyplňte a odešlete formulář,
odpověď obdržíte obratem.

Pobočka BRNO

Pobočka BRNO na mapě

Natmal Real Brno

,

logo SKR STAV

SKR STAV

Spolehlivý dodavatel kvalitních staveb

www.skrstav.cz
logo Natmal

NATMAL

Profesionální nátěry budov a interiérů

www.natmal.cz
logo Bydlení pod Oborou

BYDLENÍ POD OBOROU

Moderní rodinné bydlení Slavkov u Brna

www.pod-oborou.cz
logo MTG stavby

MTG stavby

Rekonstrukce bytů, rodinných domů bytového jádra, kuchyně atd.

2024 © NATMAL REAL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | Cookies prodej byty Brno | NATMAL REAL s.r.o. / Provozováno na realitním systému Realman