Osobní přístup profesionálů
českyenglish
Pobočka: Brno

Kupujete nemovitost v Chorvatsku? Máme pro Vás důležité informace!

Občané všech zemí EU mohou nakupovat nemovitosti v Chorvatsku.

Od února 2009 platí v Chorvatsku zákon o vlastnictví nemovitostí umožňující občanům všech zemí EU nakupovat nemovitosti v Chorvatsku se stejnými právy, které má občan Chorvatska. Znamená to, že občané Evropské unie mohou kupovat nemovitosti v Chorvatsku do vlastnictví na své jméno, jako fyzická osoba, bez nutnosti zřizovat si povolení od ministerstva, nebo zakládat právnickou osobu, jak tomu bylo dříve. Výjimkou jsou pouze vodní plochy, zemědělské a lesní půdy, které cizinec koupit nemůže. Nemovitosti může kupovat i česká právnická osoba.

V Chorvatsku to funguje následovně. Když platíte cenu reality v Chorvatsku prodávající musí podepsat i ověřit dokumenty, které potvrzují, že obdržel platbu (clausule intabulandi). S tímto dokumentem i originálem kupní smlouvy advokát může hned jít na katastr i zažádat o výpis vlastnictví. Doba, která je potřebná k tomuto výpisu – se mění a často záleží na ročním období, kdy podáte žádost i na katastrální oddělení, který řeší vaší žádost. Důvodem je to, že některé úřady mají více práce než ostatní, a některé z nich jsou jen špatně organizovány.

Po předání žádosti – od advokáta, katastr upisuje vaše jméno do katastrálních knih, i na internet. To znamená, že jste koupili nemovitost a splnili jste povinnosti, které vyplívají ze smlouvy, že jste majitelem nemovitosti a čekáte na služební zápis svého jména do majetkového listu, jakož majitele nemovitosti. Tento výpis je ve všech dokumentech spojených s vlastnictvím majetku a nikdo to nemůže vymazat nebo obejít bez povolení všech zahrnutých stran. V Chorvatsku se tomuto říká 'aktivní plomba'. Až katastr dokončí registraci a vaše jméno se objeví na majetkové listině 'aktivní plomba' se vymaže.

Nejdůležitějším pro zákazníka je, že každý, kdo se zabývá vlastnickým právem k nemovitosti, může vidět, že předchozí majitel je již nevlastní. Tím se vyhnete všem nástrahám, které by jinak mohly nastat kvůli zpoždění při záznamu vlastnického práva, která jsou běžná v mladých realitních trzích.

Vlastnictví bytové jednotky (etážové vlastnictví)

Obdobou českého vlastnictví bytové jednotky v Chorvatsku je tzv. etážové vlastnictví. Etážové vlastnictví se zapisuje do zemské knihy jako samostatná položka k příslušnému pozemku, na kterém se bytová jednotka nachází. Etážové vlastnictví nemá žádné vlastnické povinnosti vůči ostatním vlastníkům jednotek. V Chorvatsku neexistuje zákonná povinnost zřízení společenství vlastníků jednotek. Starost o bytový dům a pozemek k němu patřící je tedy pouze na vůli a dohodě vlastníků bytových jednotek. V Chorvatsku dále nově existuje zákonná povinnost vůči vlastníkům bytových jednotek jmenovat správce nemovitosti, který zároveň bude spravovat úschovu fondu oprav (pričuva). Zákon stanovuje i nejnižší výši příspěvku do fondu oprav, která činí 1,53 Kn (cca 5,20 Kč) měsíčně za metr čtvereční jednotky.

Ideální spoluvlastnictví

V případě ideálního spoluvlastnictví nemovitosti bez etážového určení vlastnictví, spoluvlastník nemovitosti nemá zákonné přednostní právo ke koupi spoluvlastnického podílů jiného spolumajitele, pokud se spolumajitelé v nabývacím titulu k tomuto přednostnímu právu sami nezavázali.

Zemská kniha/Katastr nemovitostí

V Chorvatsku je zápis vlastnictví veden ve dvou evidencích, a to v zemské knize a v katastru nemovitostí. Zemskou knihu vede Ministerstvo spravedlnosti a je jediné rozhodující v případě určení a evidence vlastnictví nemovitosti. Katastr má pouze informační charakter a stará se o grafické určení polohy nemovitostí.

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti ze zákona platí kupující a zpravidla nikde u nemovitostí v Chorvatsku není zahrnuta v kupní ceně. Daň zpravidla činí 5% z kupní ceny. Kupující a notář či advokát, zpracovávající kupní smlouvu, mají povinnost předat jeden originál kupní smlouvy příslušnému daňovému úřadu. Daňový úřad na základě informací o nemovitosti a ceně v kupní smlouvě posoudí kupní cenu a v případě, že cena dle názoru daňového úřadu nebude pod úrovní tržní ceny, vyčíslí daň z kupní ceny a vyzve kupujícího k uhrazení daně. V případě, že daňový úřad shledá, že kupní cena může být pod úrovní tržní hodnoty nemovitosti, vyzve kupujícího ke zpřístupnění nemovitosti pro svého znalce a ten pak určí cenu podle které daňový úřad vyčíslí daň z převodu nemovitosti. K výzvě daňového úřadu k uhrazení daně z převodu nemovitostí dochází zpravidla do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující ani prodávající v tomto procesu nemají povinnost vypracovávat žádné znalecké posudky jako je tomu v České republice, tím odpadají náklady pro znalečné při pořízení nemovitosti.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se v Chorvatsku týká pouze rekreačních a komerčních nemovitostí. Nemovitostí určených k bydlení se tato daň netýká. Veškeré nemovitosti, které jsou určené v k bydlení, i přesto, že je budete používat pouze k rekreaci, stále nemovitostmi k bydlení zůstanou a daň z nemovitosti se jich netýká. Neexistuje povinnost, že by v objektu k bydlení musel být alespoň někdo trvale přihlášen. To, že nemovitost nemá žádného hlášeného trvalého obyvatele, nemění charakter nemovitosti k bydlení.

Inženýrské sítě

Připojení na elektřinu je možné zpravidla ve všech lokalitách, v některých lokalitách je možné připojení na elektřinu kabelem nataženým vzduchem a tím se snižují náklady na přípojku elektřiny pod zemí. V Chorvatsku existuje pouze jediný dodavatel elektřiny HEP (Hrvatska Elektroprivreda). Připojení na veřejný vodovod s pitnou vodou je dostupné na pobřeží zpravidla ve všech lokalitách, avšak v některých lokalitách na ostrovech veřejný vodovod ještě není zaveden. Rozvody kanalizace jsou k dispozici pouze ve větších městech. V menších městech majitelé nemovitostí musí zřizovat vlastní jímky. Veřejný rozvod plynu v pobřežních částech Chorvatska je k dispozici pouze ve větších městech severní části Jadranského pobřeží, například v Pule nebo Rijece. Podstatný podíl nemovitostí v Chorvatsku nemá vůbec řešené ústřední vytápění. Díky podnebí a poměrně krátkým obdobím chladnějších dnů jsou nejčastějším řešením vytápění elektrické přímotopy, případně klimatizace.

Aktuální nabídka nemovitostí v Chorvatsku

Naše tipy

Napište nám

Máte zájem o podrobnější informace, které jste v nabídce nenašli?
Vyplňte a odešlete formulář,
odpověď obdržíte obratem.

Pobočka BRNO

Pobočka BRNO na mapě

Natmal Real Brno

,

logo SKR STAV

SKR STAV

Spolehlivý dodavatel kvalitních staveb

www.skrstav.cz
logo Natmal

NATMAL

Profesionální nátěry budov a interiérů

www.natmal.cz
logo Bydlení pod Oborou

BYDLENÍ POD OBOROU

Moderní rodinné bydlení Slavkov u Brna

www.pod-oborou.cz
logo MTG stavby

MTG stavby

Rekonstrukce bytů, rodinných domů bytového jádra, kuchyně atd.

2024 © NATMAL REAL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | Cookies prodej byty Brno | NATMAL REAL s.r.o. / Provozováno na realitním systému Realman