Osobní přístup profesionálů
českyenglish
Pobočka: Brno

Vše, co potřebujete vědět o dani z nabytí nemovitých věcí.Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí?

Poplatníkem daně je stále prodávající, pokud se s kupujícím v kupní nebo směnné smlouvě nedohodne jinak (částka ve výši daně z nabytí nemovitých věcí bývá již zahrnuta v prodejní ceně nemovitosti a zůstává v advokátní úschově do předložení podaného daňového přiznání schovateli, ten po té částku odesílá na účet příslušného úřadu).Jaká je sazba daně?

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.Kdy musím podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitosti proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva stavby.Platí se daň z nabytí nemovitých věcí i u novostaveb?

Od této daně je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu, k nové stavbě rodinného domu, jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, k nové stavbě bytového domu, nebo nově vzniklé nástavbou, přístavou nebo stavbní úpravou, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek, v bytovém domě, případně jednotce v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově zahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je od daně osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k němu nejpozději do 5 let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat.Směrná hodnota x zjištěná cena?

Poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu, bere se v úvahu 75 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny. Pro určení srovnávací daňové hodnoty se vždy použije zjištěná cena, neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, nebo nelze-li určit směrnou hodnotu.Směrná hodnota:

Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Na stránkách finanční správy najdete kalkulačky, kde si můžete spočítat směrnou hodnotu Vaší nemovitosti po zadání požadovaných údajů, přičemž se bere v úvahu 75 % vypočtené ceny. Pro určování směrné hodnoty je nutné brát v úvahu skutečný stav dané nemovitosti (např. u pozemku může nastat nesoulad mezi druhem pozemku uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem).Na kterém finančním úřadě se podává daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí?

Daňové přiznání z nabytí nemovitých věcí se podává na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nachází nemovitá věc, u níž dochází nabytí vlastnického práva.Pokud prodáváme nemovitost jako manželé, musíme podávat daňové přiznání za oba zvlášť?

Pokud prodáváte nemovitost, kterou máte ve společném jmění manželů, není nutné podávat daňové přiznání zvlášť. V tomto případě mluvíme o tzv. solidární daňové povinnosti, kdy poplatníci jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Daňové přiznání podáte pouze za jednoho z manželů.Jaké dokumenty je nutné přiložit k daňovému přiznání z nabytí nemovitých věcí?

Kromě řádně vyplněných formulářů pro podání daně z nabytí nemovitých věcí, je nutné přiložit prostou kopii kupní nebo směnné smlouvy, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, případně znalecký posudek určený pro podání této daně.Jak je to v případě směny dvou bytů v osobním vlastnictví. Jsme povinni platit daň z nabytí, když jsme si neposkytli žádné peníze? Pokud ano, ddo bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí?

Směnou nemovitých věcí dochází ke změně vlastnického práva k nemovité věci u obou účastníků smlouvy. V tomto případě každý z nich nabývá vlastnické právo k bytu a za to poskytuje úplatu ve formě nepeněžitého plnění, tj. převádí svůj byt. Vznikají tedy dva předměty daně z nabytí nemovitých věcí a z obou se samostatně vybírá daň z nabytí nemovitých věcí, poplatníky jsou tedy oba účastníci smlouvy, každý z převodu svého bytu, případně každý jako nabyvatel z nabytí bytu.Pokud máte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám bezplatně poradíme. Volejte na telefonní číslo +420 725 713 775  nebo nám napište na email asistentka@natmal.cz.

Naše tipy

Napište nám

Máte zájem o podrobnější informace, které jste v nabídce nenašli?
Vyplňte a odešlete formulář,
odpověď obdržíte obratem.

Pobočka BRNO

Pobočka BRNO na mapě

Natmal Real Brno

,

logo SKR STAV

SKR STAV

Spolehlivý dodavatel kvalitních staveb

www.skrstav.cz
logo Natmal

NATMAL

Profesionální nátěry budov a interiérů

www.natmal.cz
logo Bydlení pod Oborou

BYDLENÍ POD OBOROU

Moderní rodinné bydlení Slavkov u Brna

www.pod-oborou.cz
logo MTG stavby

MTG stavby

Rekonstrukce bytů, rodinných domů bytového jádra, kuchyně atd.

2024 © NATMAL REAL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | Cookies prodej byty Brno | NATMAL REAL s.r.o. / Provozováno na realitním systému Realman