Osobní přístup profesionálů
českyenglish
Pobočka: Brno

Reklamační řád společnosti NATMAL REAL s.r.o.

 

Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o. je společností, jejíž hlavní prioritou je spokojenost klientů, osobní a seriózní přístup, pamatujeme proto i na případy, kdy při veškeré možné snaze našich makléřů nelze vyloučit situace, kdy klient není plně spokojen s postupem naší kanceláře.

Tento reklamační řád stanovuje základní pravidla a postupy, na základě kterých mohou klienti své připomínky či výhrady uplatnit.

 

Vymezení pojmů:

 

Realitní kanceláří NATMAL REAL s.r.o., IČ:27748383, se sídlem v Brně, Nováčkova 18, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56399, se rozumí právnická osoba podnikající na území České republiky, jejímž hlavním předmětem podnikání je realitní činnost a zprostředkování obchodu a služeb.

Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o. poskytuje služby na základě smluvního vztahu.

Reklamačním řádem se rozumí dokument informující spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb ("reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

 

Způsob uplatnění reklamace:

 

Shledá-li klient, že postup realitní kanceláře nebyl vyhovující, byl v rozporu se smlouvou uzavřenou oběma stranami nebo bude-li mít jiné připomínky či výhrady, je oprávněn je uplatnit u Realitní kanceláře NATMAL REAL s.r.o., a to následujícími způsoby:

a) písemně poštou na adresu Realitní kanceláře NATMAL REAL s.r.o.

b) prostřednictvím emailu na adresu asistentkabrno@natmal.cz

Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o. sepíše reklamační protokol, který může být veden i elektronicky, kopie bude zaslána klientovi poštou nebo elektronicky.

Reklamační protokol bude zaslán klientovi stejným komunikačním kanálem, jakým byl přijat.

 

Způsob vyřízení reklamace:

 

Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o. vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne, kdy byla Realitní kanceláři doručena.

Reklamace může být uznána Realitní kanceláří jako oprávněná nebo neoprávněná.

Pokud Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o. uzná reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony k odstranění závadného nebo nežádoucího stavu.

Pokud Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o. shledá reklamaci jako neoprávněnou, informuje o této skutečnosti bezodkladně klienta včetně způsobu vyřízení reklamace a odůvodněním svého rozhodnutí.

Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o. posuzuje každou stížnost individuálně a s přihlédnutím k okolnostem každého případu.

 

Náležitosti reklamace:

 

Identifikace Klienta a jeho osobní údaje (u fyzické osoby: jméno, příjmení, bydliště, datum narození nebo rodné číslo, telefonický a emailový kontakt, u právnické osoby: název, IČ, sídlo, osobu oprávněnou k jednání za společnost, telefonický a emailový kontakt).

Každá reklamace musí být náležitě odůvodněna, tj. musí zde být konkrétně uvedeno, v čem shledává Klient postup Realitní kanceláře za nesprávný, v opačném případě bude bez dalšího považována za neoprávněnou a bez dalšího zamítnuta.

K reklamaci musí být přiloženy relevantní dokumenty, ze kterých vyplývají skutečnosti důležité pro posouzení daného případu.

 

Závěrečná ustanovení:

 

Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o. si vyhrazuje právo v případě potřeby tento reklamační řád měnit.

Tento reklamační řád je platný, účinný a je závazný pro všechny pobočky Realitní kanceláře NATMAL REAL s.r.o.

 

V Brně dne 1. 4. 2013

Realitní kancelář NATMAL REAL s.r.o.

 

Naše tipy

Napište nám

Máte zájem o podrobnější informace, které jste v nabídce nenašli?
Vyplňte a odešlete formulář,
odpověď obdržíte obratem.

Pobočka BRNO

Pobočka BRNO na mapě

Natmal Real Brno

,

logo SKR STAV

SKR STAV

Spolehlivý dodavatel kvalitních staveb

www.skrstav.cz
logo Natmal

NATMAL

Profesionální nátěry budov a interiérů

www.natmal.cz
logo Bydlení pod Oborou

BYDLENÍ POD OBOROU

Moderní rodinné bydlení Slavkov u Brna

www.pod-oborou.cz
logo MTG stavby

MTG stavby

Rekonstrukce bytů, rodinných domů bytového jádra, kuchyně atd.

2021 © NATMAL REAL s.r.o., všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů | Cookies prodej byty Brno | NATMAL REAL s.r.o. / Provozováno na realitním systému Realman